Европейската комисия отпуска на България допълнителни 2 млн. евро, с които ще се увеличат средствата по програмите за трансгранично сътрудничество с участие на страната ни в програмния период 2021-2027 г. Това става ясно от приетата от Министерския съвет актуализирана Методика и индикативно разпределение на средствата от Европейския фонд за регионално развитие по програми за транснационално и трансгранично сътрудничество за

България за програмен период 2021 – 2027 г.

Предвижда се в следващите седем години страната ни да получи общо 135,5 млн. евро за финансиране на програмите за териториално сътрудничество. От тях към двустранните програми на България с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Северна Македония и Турция се насочват 113,1 млн. евро, а към бюджета на транснационалните програми „Дунав”, „Средиземно море” и „Черноморски басейн” – 22,4 млн. евро.

При определяне на бюджетите са отчетени демографски и териториални показатели, както и икономическите и социалните предизвикателства пред регионите, като приоритет, е поставен върху по-слабо развитите територии.