Близо 900 български фирми кандидатстваха по мярката за кръгова икономика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Близо 900 български компании кандидатстваха по мярката от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за подкрепа на прехода към кръгова икономика. Крайният срок за подаване на документите беше вчера до 16:30 ч.

Поисканата подкрепа за създаване на екологични производства е общо над 345 млн. лв. Това е почти двойно повече от бюджета на процедурата, който е 180 млн. лв.

„Значителният интерес от страна на компаниите към мярката показва, че българският бизнес има нужда от подкрепа, за да е по-екологичен и да ограничи използването на еднократни пластмасови продукти. Министерството насърчава компаниите да инвестират в зелени и иновативни проекти, да въведат нови технологии в производствата, с които да намалят отпадъците си”, коментира министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.

По мярката кандидатстваха микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Минималният размер на безвъзмездната помощ, която можеха да заявят, е 70 000 лв. Максималният е диференциран спрямо големината на дружествата. Ако са микро-, подкрепата за тях е до 350 000 лв., малки – 550 000 лв., средни – 750 000 лв., а големите – до 1 млн. лв. Съфинансирането е от 25% до 50%, в зависимост от категорията на фирмата и мястото на изпълнение на проекта.

Одобрените дружества ще могат да закупят машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които да ограничат негативните последствия от дейността си върху околната среда. Оценката на проектните предложения се очаква да приключи до края на годината.

По процедурата се подкрепят инвестиции за намаляване на отпадъците и  използването на пластмасови изделия, за въвеждане на алтернативни суровини, включително с биологичен произход, за подобряване на стандартите за екологосъобразност и др.

Остави коментар

Още новини

Министерствата на иновациите на България и Румъния подписаха Меморандум за сътрудничество в сферата на иновациите, дигитализацията и стартъп екосистемата

Това е първото споразумение с чуждестранно министерство, което МИР подписва, заяви министър Стойчева по време на церемонията Министерството на иновациите и растежа на България и

Read More »