МИР: До дни стартира процедура за 200 млн. лв. за изграждане на собствени ВЕИ мощности за бизнеса

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

По мярката ще могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия

Предстои да бъде обявена процедурата за изграждане на ВЕИ мощности за производство, съхранение и собствено потребление на електроенергия. Това е третата мярка за подкрепа на бизнеса от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), бюджетът й е 200 млн. лв

Микро-, малки и средни предприятия от различни сектори ще могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от максимум 1 млн. лв. за изграждане на мощности до 1 MWh. Съфинансирането ще бъде до 50%. Произведеният ток от ВЕИ системите няма да може да се продава или връща в електроразпределителната мрежа най-малко 5 г. след приключване на проектите.

Тази процедура за ВЕИ от останалите в Плана за възстановяване и устойчивост, е задължението да се инсталират съоръжения за съхранение на енергията. Целта е  предприятията да я използват възможно най-ефективно. Наясно сме, че токът от възобновяеми източници няма да може да покрие всички производствени нужди, затова е важно да се разпределя за часовете и сезоните без достатъчно слънчева светлина.

За обществено обсъждане бе обявена и процедурата „Кръгова икономика“ по НПВУ. Мярката е с бюджет 180 млн. лв., като по нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия.  С нея  предприятията ще могат да внедрят в производствата си оборудване, с което да намалят отпадъците и средствата за депонирането им, а от остатъчния материал да произвеждат нови продукти.

Екипът на СПГ КОНСУЛТ  БЪЛГАРИЯ  има готовност да подготви  кандидатстването по схема  при заявен интерес от Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:На етап кандидатстване                                                                                                                                                               1. Да оценим допустимостта на дружеството ви да  кандидатства  за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките заложени в условията за кандидатстване
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проект, които да подадем през електронната система ИСУН от Ваше име.На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.За  въпроси  може да се свържите с консултантите на СПГ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД на телефон 0885 458 606, 0888 612 865 или e-mail: info@cpgbulgaria.com, cpg.consult.bg@gmail.com

Остави коментар

Още новини

200 млн.лв са налични за кандидатстване по програма„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение”

 Отворена за кандидатстване е процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в

Read More »

МИР: До дни стартира процедура за 200 млн. лв. за изграждане на собствени ВЕИ мощности за бизнеса

По мярката ще могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия Предстои да бъде обявена процедурата за изграждане на ВЕИ мощности за производство, съхранение и

Read More »