МИР започна плащанията за енергийна ефективност на 920 компании от производството

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Вече 59 дружества получиха плащания си в размер на около 3,7 млн. лв.

Общо 920 компании в страната ще получат поетапно през тази година над 93 млн. лв. за подобряване на енергийната си ефективност. Средствата са по последната процедура от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2024-2020 г. Първи плащания вече получиха 59 дружества от страната. Те са в размер на близо 3,7 млн. лв., сочи справка на Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа. Най-много средства по мярката ще бъдат разпределени на фирми от областите Пловдив и София-град – над 20 млн. лв.

Договорите с микро-, малки и средните предприятия бяха сключени в края на 2022 г. Компаниите са от икономически сектор „C“ – Преработваща промишленост, и са разпределени в 141 подсектора. По-голямата част се занимават с производство на хляб и хлебни продукти, на дрехи, на мебели, на метални конструкции и изделия, на пластмасова, дървена и метална дограма. С европейското финансиране всички предприятия ще могат да купуват енергоспестяващо оборудване или да направят модерна изолация на производствените си бази. Част от тях са решили да инвестират в охлаждащи системи, с които да намалят температурата в помещенията и да осигурят оптимален режим на работа. С такива инсталации печатниците например успяват освен да оптимизират разходите си, да подобрят и качеството на продуктите.

Мерки за подобряване на енергийната ефективност са заложени и в новия програмен период по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Те ще са на обща стойност 270 млн. лв. и ще се изпълняват под формата на комбинация от финансови инструменти и малки грантове. Допустими кандидати ще бъдат микро-, малки, средни и големи компании.

Екипът на СПГ КОНСУЛТ  БЪЛГАРИЯ  има готовност да подготви  кандидатстването по схема  при заявен интерес от Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:На етап кандидатстване                                                                                                                                                               1. Да оценим допустимостта на дружеството ви да  кандидатства  за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките заложени в условията за кандидатстване
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проект, които да подадем през електронната система ИСУН от Ваше име.На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.За  въпроси  може да се свържите с консултантите на СПГ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ  на телефон 0885 458 606, 0888 612 865 или e-mail: info@cpgbulgaria.com, cpg.consult.bg@gmail.com

Остави коментар

Още новини

1 599 фирми ще получат 30.6 млн. лв. за киберсигурност, сайтове, онлайн магазини и дигитална реклама по Плана за възстановяване и устойчивост

Кандидатстването по втората процедура по Плана за възстановяване и устойчивост за „ИКТ решения и киберсигурност“ стартира на 17 октомври и приключи на 19 декември Главна

Read More »