МИР работи по създаването на Фонд за технологичен трансфер

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Министерството на иновациите и растежа работи по създаването на Фонд за технологичен трансфер, който ще се финансира от Фонд мениджър на финансовите инструменти в България (Фонд на фондовете). Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов на годишната конференция на EIT Manufacturing, която се състоя за първи път в България. Домакин на събитието бе Клийнтех България, които са институционален хъб към Регионалната схема за иновации (RIS) на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

„Сред основните приоритети на Министерството на иновациите и растежа е подкрепата и развитието на иновации, основани на научноизследователска и развойна дейност, които да създават услуги и продукти с висока добавена стойност за икономиката ни“, каза още на конференцията проф. Ангелов. Той подчерта, че създаването на Фонд за технологичен трансфер ще засили възможностите на България за създаване на високи технологии и ще увеличи потенциала на екосистемата у нас.

По думите му, във връзка с развитието на научната и изследователска дейност у нас през последните шест години са направени инвестиции в създаването на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. „Целта ни в МИР е да надградим постигнатото до този момент и да го разширим, както и да създадем устойчивост“, подчерта заместник-министърът. По линия на европрограмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, която МИР управлява, има финансов ресурс за подкрепа и развитие на центровете за постижения и компетентност.

„Министерството разполага и с редица политики и инструменти, с които да се подкрепят и малките и средни предприятия у нас. В момента по Плана за възстановяване и устойчивост има две отворени за кандидатстване от бизнеса процедури – за кръгова икономика и развитие на индустриални зони и паркове“, отбеляза проф. Ангелов.

Остави коментар

Още новини

Министерствата на иновациите на България и Румъния подписаха Меморандум за сътрудничество в сферата на иновациите, дигитализацията и стартъп екосистемата

Това е първото споразумение с чуждестранно министерство, което МИР подписва, заяви министър Стойчева по време на церемонията Министерството на иновациите и растежа на България и

Read More »