Осигуряват допълнителен ресурс за ВЕИ по линия на „REPowerEU“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

От 75 000 лв. до 1 млн. лв. могат да получат българските фирми по Плана за изграждане на фотоволтаични панели и батерии за локално съхранение на енергия,

Постигнат е прогрес по линия на водородната пътна карта, разработена от МИР, която се очаква до две седмици да се приеме от МС

Процедурата е отворена от 14 февруари, като това е третата процедура по линия на Плана през МИР . По тази линия МИР е най-активното министерство от гледна точка на разработване на процедури по Плана. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев при откриването на енергийна Конференция на тема: „Ключови въпроси за енергийния сектор в България“, организирана от Капитал.

Министър Пулев посочи, че лимитът на процедурата по първия вариант на Плана е бил само 20 млн. лв. „Благодарение на усилията на екипа на вицепремиера Пеканов общият бюджет беше увеличен на 200 млн. лв. Ако има голям интерес поемаме ангажимента да направим всичко възможно сега, когато се отвори процесът по кандидатстване по допълнителния ресурс по линия на плана „REPowerEU“ да увеличим този лимит, така че средствата да стигнат до всички компании, които са отговорили на критериите и на изискванията по процедурата“, изтъкна той. „Направихме безпрецедентна кампания, обиколихме 28 области в страната и получихме обратна връзка от бизнеса. Направихме прозрачно обществено обсъждане с над 120 въпроса, като взехме предвид всички коментари. Крайният резултат е добър, процедурата е ефективна и практична и очаквам силен интерес от българските компании“, подчерта още Пулев.

По думите му, мярката е насочена към микро-, малки, средни фирми и дружества с до 3000 служители от почти всички икономически сектори. „Почти всяка една компания в България може да се възползва от тази процедура“, каза  той и допълни, също така, че срокът за кандидатстване по нея е удължен от 2 на 3 месеца.

Пулев обяви, че от 75 000 лв. до 1 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ, която  могат да получат българските компании за изграждане на системите в задължителна комбинация с батерия като технология за съхранение. „До 50% е интензитетът на помощта, а инсталираната мощност не трябва да надхвърля 1 mW“, добави той.

Министърът на иновациите и растежа каза още, че Българската банка за развитие подготвя инструмент за мостово финансиране, което да подкрепи фирмите през целия цикъл от одобряването  до финансирането  до момента, в който се получи безвъзмездната подкрепа от Европа.

Министър Пулев изтъкна, че МИР работи за развитието на нови и иновативни сегменти. Той обяви, че е постигнат прогрес по линия на разработването на водородна пътна карта. По думите му, тя е ключово изискване като реформа по линия на ПВУ, както и за третото плащане по Плана. „Водородната пътна карта се разработва за бизнеса, за да отворим един сегмент, който е силно перспективен, за да отключим редица инвестиционни възможности“, каза той. „По линия на водородната пътна карта разчитахме също на обратната връзка от заинтересовани страни, работодателските организации, академичната общност и създадохме активна и динамична работна група. Преди няколко дни Пътната карта беше финализирана и изпратена към ЕК за съгласуване, както и на междуведомствено съгласуване. Амбицията ни е до 2 седмици тя да бъде одобрена и от МС“, обяви Пулев.

Като добър пример той посочи, че се разработва проект за Водородна долина в България. Пулев каза, че има само 20 страни в света, в които са разработени такива долини, като България е един от лидерите в глобален мащаб. „Проектът е воден от международен консорциум, като това е пилотен проект, одобрен от ЕК с първоначална инвестиция 30 млн. евро, от които 8 млн. евро са осигурени от Европейската комисия , а още 8 млн. евро ще бъдат осигурени по линия на МИР чрез новоодобрената програма за научни изследвания, а останалите от частно финансиране. Пулев добави, че по линия на ПВУ има заделен ресурс от 140 млн. лв. свързан с разработването на такъв тип пилотни проекти за зелен водород и биогаз.

Екипът на СПГ КОНСУЛТ  БЪЛГАРИЯ  има готовност да подготви  кандидатстването по схема  при заявен интерес от Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:На етап кандидатстване                                                                                                                                                               1. Да оценим допустимостта на дружеството ви да  кандидатства  за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките заложени в условията за кандидатстване
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проект, които да подадем през електронната система ИСУН от Ваше име.На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.За  въпроси  може да се свържите с консултантите на СПГ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ  на телефон 0885 458 606, 0888 612 865 или e-mail: info@cpgbulgaria.com, cpg.consult.bg@gmail.com

Остави коментар

Още новини

1 599 фирми ще получат 30.6 млн. лв. за киберсигурност, сайтове, онлайн магазини и дигитална реклама по Плана за възстановяване и устойчивост

Кандидатстването по втората процедура по Плана за възстановяване и устойчивост за „ИКТ решения и киберсигурност“ стартира на 17 октомври и приключи на 19 декември Главна

Read More »