От 1 февруари стартира прием по мярката за инвестиции във винарските предприятия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

От 1 февруари стартира прием по мярката за инвестиции във винарските предприятия

В полза на кандидатите ДФЗ изготви анализ и обобщи най-често допусканите грешки

От 1 февруари отваря първия прием за 2021 г. от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. В периода 1 – 19 февруари 2021 г. ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“. Марката е предназначена да подобри общите резултати на предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, повишаване на конкурентоспособността им чрез изпълнението на инвестиции за съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор.

От финансова подкрепа по мярка „Инвестиции в предприятия“ могат да се възползват предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното, както и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Запазват се и допустимите за финансиране дейности, като закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

Общият бюджет по мярката за целия период е над 34,4 милиона лева. Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. за един кандидат е 2 000 000 евро.

Ако кандидатстването по мярка 6.4.2 „Инвестиции във винарските предприятия“ представлява интерес за Вас, ние от „СПГ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване

1.  Подробна консултация,  която да Ви запознае в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката

2. Оценка на реализацията на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.

3. Подготовка на Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.

4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.

На етап изпълнение на проекта

5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

В случай на интерес към мярката може да се свържете с нас през сайтът на фирмата и формата за контакт!

 

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »