Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях. Това заяви министърът на икономиката Даниела Везиева по време на среща в Министерството на икономиката с представители на стартиращи и малки фирми. На нея бяха обсъдени възможностите за финансиране на т.нар. Големи малки компании, както и тяхното развитие.

Министър Везиева посочи, че само през Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедурата за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. бяха осигурени в последните няколко месеца допълнителни над 160  млн. лв. за наддоговаряне. „Тези грантови средства ще са достатъчни за финансирането на още над 3600 малки предприятия от резервните списъци по процедурата, за да подпомогнат тяхната ликвидност“.

Икономическият министър подчерта, че и през ББР вече е стартирала нова програма в подкрепа на малкия бизнес и стартъпите. Тя е в размер на 80 млн. лв. и предвижда отпускането на директни заеми с по-ниски от стандартните изисквания за обезпечение. По програмата могат да кандидатстват стартъпи в производството, работещите в креативните и творческите индустрии и малки компании от всички сектори на икономиката. „Това е част от новата политика на банката да насочи усилията си към подкрепа за този тип предприятия, да се обърнем към компании, които по-трудно биха могли да получат средства“, допълни тя.

„Искаме да обсъдим това, което държавата, в лицето на Министерството на икономиката прави за бизнеса, какви политики ще изготви и ще предостави, така че да е в непрекъснато партньорство с него. Всяка една добре обгрижена малка идея бързо да порасне и да се превърне в голяма и устойчива, за да подпомогне развитието на страната ни“, подчерта министърът на икономиката.

По думите й се работи за опростяване на процедурите по финансовите инструменти, създават се нови механизми за подкрепа на бизнеса, така че да се подпомогне неговата дигитализация и преход към зелена и кръгова икономика.

По време на дискусията представителите на фирмите отчетоха като проблеми тежките административни процедури при оперативните програми и поискаха по-голяма възможност за дигитализация и улесняване на кандидатстването. Беше изтъкната и нуждата от механизъм стартиращите компании да излязат на международните пазари.

Зам.-министър Ивелина Пенева обяви, че новата оперативна програма, която предстои да стартира, ще започне след като бъде приет Планът за възстановяване. По думите й първата мярка по нея ще бъде за технологична модернизация в предприятията в размер на 280 млн. лв.

Владимир Георгиев, изпълнителен директор на Българска банка за развитие /ББР/, от своя страна посочи, че с новата стратегия на банката достъпът на  малките и средни предприятия до средствата е по-улеснен. По думите му ББР предлага вече облекчено финансиране и изисквания за обезпечение на малките компании. „Чрез дигитализирани услуги заработи вече и възможността направо от сайта на банката да кандидатстват компаниите за необходимите средства“, добави той.

По думите му вече се предоставят кредити по обновената гаранционна програма на ББР в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия, засегнати от пандемията или т.нар “Програма възстановяване”, като вече 5 банки работят по програмата, а съвсем скоро ще се включат и останалите. ББР ще покрива до 80% от главницата на кредита при посочените в програмата условия. Владимир Георгиев изтъкна още, че банката финансира и изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »