Браншови организации очакват обнародването на Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Промените в нормативната уредба за енергийна ефективност и инвестициите за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост обсъдиха министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, заместник-министрите Десислава Георгиева и Поля Занева – Димитрова, представители на министерството и на камарите на енергийните одитори, на инженерите в инвестиционното проектиране, на архитектите, на строителите и на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти. Очаква се Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите да бъде обнародвана в Държавен вестник тази седмица, съобщи арх. Шишков. В нея са транспонирани най-новите изменения на европейската директива за енергийните характеристики. Промените трябва да влязат в сила веднага след обнародването на документа. „Ще направим всичко възможно сътресенията от промяната в нормативната уредба да бъдат минимални“, каза министърът и увери присъстващите в пълното съдействие от страна на МРРБ.

Участниците в срещата се разбраха да бъдат проведени обучения по отношение на новите изисквания с цел подготовката на заинтересованите страни като напр. проектанти,  консултанти, одитори. Валентина Узунова – председател на Камарата на енергийните одитори поздрави министерството за работата му по нормативните актове в областта на енергийната ефективност и посочи, че  България  продължава да е от водещите държави в приложението на европейските нормативни документи за енергийни характеристики на сградите и в нормативната база за енергийна ефективност като цяло.

Дискутирани бяха също референтните стойности в Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I“. Заместник-председателят на КСБ Николай Николов посочи, че при запазване на сегашните референтни стойности може да се намали обхвата от дейности. Министър Шишков и зам.-министър Георгиева обърнаха внимание, че в МРРБ е разгледано становището на КСБ и се търсят възможности за увеличаване на някои референтни цени, като ЕК е заложила високи индикатори за получаване на средства по НПВУ. „Ще направим възможното, за да можем да си поръчаме добро строителство“, подчерта регионалният министър. Ще бъде обсъден  въпросът за строително-монтажните работи по вертикалната планировка по отношение на минималния периметър около сградата, които към момента са недопустими дейности, увери той. Преработват  се критериите за одобрение на блоковете. Стремежът е да се направи оценителна система, която да не дава предимство на малки или големи сгради, стана ясно още по време на срещата.

Остави коментар

Още новини

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения”

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане първата процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели по

Read More »

Браншови организации очакват обнародването на Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Промените в нормативната уредба за енергийна ефективност и инвестициите за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост обсъдиха министърът на регионалното развитие и

Read More »