Допълнителни средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Министерство на икономиката изготви проект на изменение на програмата за средствата от първия транш, който ще бъде насочен към ОПИК през 2021 г. по линия на инициативата, а именно 211 379 100 лева. Предвижда се средствата  да  се предоставят под формата на оборотен капитал на МСП, засегнати от кризата. Обсъждат се различни варианти за предоставяне на инвестиционна подкрепа за предприятията по други инструменти. Проектът за изменение на ОПИК е представен за одобрение от Комитета за наблюдение на програмата. След одобрението от страна на КН на ОПИК и вземането на Решение от страна на Министерския съвет за одобряване на изменението, същото ще бъде изпратено на Европейската комисия. За целта е извършено предварително неформално съгласуване на предложението за изменение с ЕК.

-Първата процедура, която ще се финансира със средства от първия транш за ОПИК по REACT-EU, e предвидено да бъде процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Очаква се процедурата да стартира във възможно най-кратки срокове. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »