За първи път в България се отваря мярката за информиране в лозаро-винарския сектор

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

На 15 февруари 2021 г. започва прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Мярката се прилага за първи път в България. Заявления за предоставяне на финансова помощ могат да се подават до 24 февруари 2021 г. Предвиденият бюджет за финансовата 2021 г. е малко над 3 млн. лева.

Мярката се прилага за информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол, както и за схемата на Европейския съюз за ЗНП и ЗГУ по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.

Допустимите за финансиране дейности са свързани с провеждане на информационни кампании в медиите, изработване на информационни материали като брошури, дипляни, флаери, плакати, билбордове и др., създаване на уебсайт, участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали, конференции и др.

За подпомагане имат право да кандидатстват асоциации и организации на производители на лозаро-винарски продукти, професионални организации работещи основно в лозаро-винарския сектор, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, както и държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.

Срокът за изпълнение на информационните проекти е от 1 до 3 години от датата на сключване на договора с ДФ „Земеделие“. Максималната стойност на един проект не може да надвишава 700 000 лв. годишно и 2 000 000 лв. за тригодишен период.

Ако кандидатстването по мярка „Информиране в държавите членки“ представлява интерес за Вас, ние от

„СПГ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ”  можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване

1.  Подробна консултация,  която да Ви запознае в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката

2. Оценка на реализацията на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.

3. Подготовка на Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.

4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.

На етап изпълнение на проекта

5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

В случай на интерес към мярката може да се свържете с нас през сайтът на фирмата и формата за контакт!

 

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »