Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане първата процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели по Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ е за български предприятия за изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет за периода 2018-2023 г. по програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 118 560 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU в това число 15 412 800 лв. за невъзстановим ДДС.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).

Остави коментар

Още новини

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения”

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане първата процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели по

Read More »

Браншови организации очакват обнародването на Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Промените в нормативната уредба за енергийна ефективност и инвестициите за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост обсъдиха министърът на регионалното развитие и

Read More »