МИР отваря 7 процедури за над 1 млрд. лв. в първите 6 месеца на 2023 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Общо 10 процедури ще стартират до края на годината за подкрепа на българския бизнес

По линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. Подкрепата за микро-, малките и средни компании в страната ще е по три направления – Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ), новата програма конкурентоспособност (ПКИП) и новата програма за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ).

По НПВУ ще стартират общо 4 процедури за 711 млн. лв. до март – април. В края на януари – началото на февруари 2023 г. ще бъде отворена мярка за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет от 200 млн. лв. Тя е за изграждане на фотоволтаични системи и батерии за локално съхранение на енергия за собствени нужди. Втората мярка ще е за развойни дейности и интелектуална собственост за близо 120 млн. лв. Общественото обсъждане по нея приключи на 2 декември и тя ще  бъде отворена за кандидатстване през януари от компании, получили „Печат за високи постижения“ от ЕК, за които финансирането в предишния програмен период не е стигнало.

До края на февруари се очаква да стартира и Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони и паркове за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 212,5 млн. лв. Максималният размер на безвъзмездно финансиране за индивидуален проект е до 40 млн. лв. Средствата ще са за цялостно или частично изграждане на инфраструктура в индустриалните зони и паркове. Инфраструктурата  може да бъде техническа (довеждаща и вътрешна), екологична (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили) и иновативна (научноизследователска).

Четвъртата процедура, която ще стартира до края на март по Плана през МИР ще бъде за Кръгова икономика с бюджет от 180 млн. лв. По нея освен малки и средни компании ще могат да кандидатстват и големи предприятия от сектора на преработващата промишленост.

По структурните фондове ще стартират общо 3 мерки в подкрепа на бизнеса. Първата процедура ще е по новата програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) 2021 – 2027г. и ще бъде отворена още през месец март. Тя ще бъде за Разработване на иновации в малки и средни предприятия за 127 млн. лв. През април се очаква да стартира и втората мярка по ПКИП за Внедряване на иновации в МСП за над 293 млн. лв.

През месец март ще може да се кандидатства и по първата мярка от новата за България Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ) 2021-2027г. – първата в историята на страната, която ще финансира внедряването на научни разработки в бизнеса. Процедурата ще бъде за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове с бюджет от 140 мл. лв.

 

Виж тук таблица с предвидените за отваряне процедури за бизнеса през 2023 година.

ПВУ Процедура Бюджет Кога ще се пусне
1. Високи постижения 118,56 млн. лв. Януари 2023 г.
2. ВЕИ 200 млн. лв. Януари  – февруари 2023 г. 

 

3. Кръгова икономика 180 млн. Март 2023 г.
4. Индустриални зони 212,5 млн. лв. До края на февруари 2023 г.
ПКИП
1. Разработване на иновации в МСП 127 млн. лева Март 2023 г.
2. Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите 117,5 млн. лв. Второ шестмесечие на 2023 г.
3. Внедряване на иновации в МСП 293,37 млн. лв. Април 2023 г.
ПНИИДИТ  
1. Изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове 140 млн. лв. февруари-март  2023 г.
2. Развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) 336 000 465 лв. Второ шестмесечие на 2023 г.
3. Ваучерна схема за МСП за повече наука в бизнеса 48 989 432 лв. Второ шестмесечие на 2023 г.
Общо за първите 6 месеца 1 217 430 000 лв.
Общо до края на годината 1 773 919897 лв.

Остави коментар

Още новини

Одобрени са всички програми за териториално сътрудничество, в които участва България през програмен период 2021-2027

ЕК даде „зелена светлина“ и за Програма Интеррег NEXT “Черноморски басейн” 2021-2027 Европейската комисия одобри Програма Интеррег NEXT “Черноморски басейн” 2021-2027. С това решение, всички

Read More »