Наредени са плащанията по подписаните договори за предоставяне на БФП от седемнадесета и осемнадесета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 нареди плащанията по 1471 броя сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от седемнадесета и осемнадесета оценителни сесии, включващи  проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Приключи частично и оценката по шестнадесета и деветнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-15001 до № BG16RFOP002-2.073-16000 и от № BG16RFOP002-2.073-18001 до № BG16RFOP002-2.073-19000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Общата сума на одобрените за финансиране проектни предложения по двете оценителни сесии е в размер на  10 411 518, 85 лв.

 

– Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 16 оценителна сесия;

– Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 19 оценителна сесия;

– Коригиран Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 18 оценителна сесия;

 Коригиран Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по 18 оценителна сесия ;

– Допълнителен Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 18 оценителна сесия;

– Допълнителен Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по 18 оценителна сесия ;

– Списък на оттеглените проектни предложения по 18 оценителна сесия.

 

За останалите включени в шестнадесета и деветнадесета оценителни сесии проектни предложения оценката все още не е приключила. В тази връзка УО на ОПИК  ще публикува допълнителни списъци по отношение на резултата от оценката за тези проектни предложения.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »