Нови 2701 проектни предложения за над 21,4 млн.лв. са одобрени за финансиране по 19, 21, 23, 24 и 25 оценителни сесии на процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро-и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по следните пет оценителни сесии:

– деветнадесета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-18001 до BG16RFOP002-2.073-19000 вкл., по която допълнително се предлагат за одобрение 81 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 657 178,97 лева;

– двадесет и първа сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-20001 до BG16RFOP002-2.073-21000 вкл., по която се предлагат за одобрение 672 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 5 409 234,49 лева;

– двадесет и трета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-22001 до BG16RFOP002-2.073-23000 вкл., по която се предлагат за одобрение 687 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 5 490 861,19 лева;

– двадесет и четвърта сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-23001 до BG16RFOP002-2.073-24000 вкл., по която се предлагат за одобрение 636 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 5 025 487,83 лева и

– двадесет и пета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-24001 до BG16RFOP002-2.073-25000 вкл., по която се предлагат за одобрение 625 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 4 829 922,87 лева,

по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените пет оценителни сесии е 2701 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 21 412 685,35 лева, както следва:

 

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в 19-та, 21-ва, 23-та, 24-та и 25-та оценителни сесии на процедурата, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »