“План “Възстановяване”- Къде сме?”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Планът за възстановяване е един наистина много силен инструмент, който ще ни даде възможност да направим преход към кръговата икономика, към нова Европа, дигитализация, зелена икономика и да възстановим икономиката такава, каквато беше преди пандемията.” Това каза министърът на икономиката Даниела Везиева при откриването на  дискусия  “План “Възстановяване”- Къде сме?”.

Тя подчерта, че всичко зависи от това как ще изпълним плана и дали ще се възползваме устойчиво от тези 12,9 млрд. лв. Освен основните цели, трябва да постигнем косвените индикатори

– да спрем вътрешната миграция,

-да подпомогнем малките и средни предприятия, така че те да бъдат наистина устойчиви и конкурентоспособни.

По нейни думи ако повторим грешките от предишните програми и не осъществяваме контрол как се харчат средствата, и тези пари няма да са достатъчни да сме конкурентоспособни и да не сме най-бедните в Европа. „Това зависи не само от администрацията на държавата, а от мисленето на всеки един от нас”, допълни още Везиева.

В рамките на дискусията участва и зам.-министърът на икономиката Ивелина Пенева. Тя представи мерките по Програмата за икономическа трансформация. Две от процедурите ще се обявят още в началото на следващата година

първата е за безвъзмездна помощ за повишаване на ефективността на производствените процеси за малки и средни предприятия на стойност 280 млн. лв.

втората представлява ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Тя отново е за малки и средни фирми и е с бюджет 60 млн. лв.

Предвидена е и нова грантова схема за комбиниране на ВЕИ за собствено потребление със съоръжения за локално съхранение на произведената енергият. Бюджетът тук е 220 млн. лв., като се очаква да стартира през второто тримесечие на 2022 г. За преход към кръгова икономика са предвидени 240 млн. лв., като тук компаниите от сектор С „Преработваща промишленост“ могат да се кандидатстват за подкрепа до 1 млн. лв. в зависимост от категорията на предприятието.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »