Процедурата по наддоговаряне бе приета единодушно при първоначално заявените параметри

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Процедурата по наддоговаряне по производствен капацитет бе приета единодушно при първоначално заявените параметри по време на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

„В Министерството на икономиката сме водени от идеята за публичност, прозрачност и скорост на всички наши действията по посока преодоляване на икономическата криза, както и от стремежа във всеки един момент да усещаме пулса на българската икономика и да търсим мерки за справяне с проблемите, стоящи пред нея“. Това изтъкна министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на дискусията, като подчерта, че тясната връзка с работодатели и синдикати е ключова за намирането на тези решения. В тази връзка всички теми, включени и приети в дневния ред на Комитета са предварително обсъдени и одобрени от тях.

Част от приетите днес решения бяха методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и по процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »