Работен вариант на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

„Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с отразени коментари от проведеното обществено обсъждане
С цел постигане на по-добра информираност на кандидатите Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. представя за информация работен проект на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. с отразени бележки от постъпилите коментари в процеса на обществено обсъждане. Управляващият орган продължава работата по отразяване на коментарите от проведеното обществено обсъждане. Работния вариант може да намерите през линкът посочен по-долу в страницата на СПГ!

Работен вариант на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »