Списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Южен централен регион (ЮЦР)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Публикувани са списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Южен централен регион (ЮЦР) на основание Процедурните правила на регионалните съвети за развитие (РСР) за изпълнение на функциите им по чл. 19, ал. 1, т.3 от Закона за регионалното развитие /Процедурни правила за подбор на концепции за ИТИ/.

Преминаващите етапа на Оценка за административно съответствие и допустимост КИТИ подлежат на публични консултации и допълнителна приоритизация от страна на Звеното за предварителен подбор и разширения състав на Регионалния съвет за развитие (РСР). Процедурата ще приключи с изготвяне на Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, в която ще бъдат включени одобрените от РСР КИТИ.

Списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Южен централен регион (ЮЦР)
Списъци с преминаващи/ непреминаващи КИТИ в ЮЦР
Дата на публикуване: 21.02.2024
Източник – МРРБ

Остави коментар

Още новини

Списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Южен централен регион (ЮЦР)

Публикувани са списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Южен централен регион (ЮЦР) на основание Процедурните правила на регионалните съвети за развитие (РСР) за изпълнение на функциите

Read More »

Фонд на фондовете стартира пазарни консултации за два нови инструмента – „Фонд Иновации в предприятията“ и „Фонд за технологичен трансфер“

Допитването до пазара ще се проведе в периода от 19 февруари до 8 март, като в рамките на срещите с участниците ще се обсъдят параметрите

Read More »

Стартира първата покана за набиране на проектни предложения по програма ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027

32 млн. евро са предвидени за проекти за опазване на околната среда, развитие на туризма и подкрепа на образованието в граничните региони Стартира първата покана

Read More »