Стартира първата покана за набиране на проектни предложения по програма ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

32 млн. евро са предвидени за проекти за опазване на околната среда, развитие на туризма и подкрепа на образованието в граничните региони

Стартира първата покана за набиране на проектни предложения по програма ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027, съуправлявана от Министерството на регионалното развитие и благоутройството. Кандидатите ще имат достъп до 32 млн. евро за финансиране на проекти по два програмни приоритета.

По Приоритет 1 – По-устойчив и зелен трансграничен регион, ще бъдат финансирани проекти за насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика, подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на замърсяването.

По Приоритет 3 – По-приобщаващ трансграничен регион, ще се отпускат средства за подкрепа на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда, както и развитието на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие на регионите.

Бенефициенти могат да бъдат местни, регионални или национални власти, публични и неправителствени организации.

Безвъзмездното финансиране от ЕС е в размер на 80%. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Национален орган на програмата, ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 20 % от неговия бюджет в одобрения проект чрез сключване на договор.

Кандидатстването е разделено в две фази – подаване на проектна концепция и подаване на пълна апликационна форма. Подробна информация относно процеса на кандидатстване и необходимите документи може да бъдат видени на интернет страницата на програмата.

Срокът за подаване на проектните концепции в електронната система на програмата MIS е до 14:00 ч. на 27.03.2024 г.

Териториалният обхват на програма ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027 включва областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград в България и регионите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Гърция.

Източник – МРРБ

Остави коментар

Още новини

Стартира първата покана за набиране на проектни предложения по програма ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027

32 млн. евро са предвидени за проекти за опазване на околната среда, развитие на туризма и подкрепа на образованието в граничните региони Стартира първата покана

Read More »

До 29 февруари 2024 г. е удължен срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 17:00 часа на 29 февруари

Read More »