С 8,5 млн. евро ще бъде подкрепено развитието на туризма в България и Сърбия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Приемат се концепции за развитие на туризма по Териториалната стратегия на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2021 – 2027. Инвестициите трябва да са насочени към подобряване на регионалната конкурентоспособност в областта на туризма. Отворената покана е на стойност 8,5 млн. евро, а крайният срок за подаване на документи е до 15 август тази година.

Сред допустимите дейности са разработването на нови интегрирани регионални туристически продукти и възстановяване на природни и културни туристически обекти. Ще бъдат подкрепяни също подобряването на велосипедната и пътната инфраструктура между обектите, прилагането на ефективен туристически маркетинг и обучение на персонала, ангажиран с управление на туристическите атракции.

Участници в проектите могат да бъдат местни/регионални органи и власти, обществени или неправителствени организации, академични, изследователски, обучителни, образователни, социални и културни институции, агенции за регионално и секторно развитие и организации в подкрепа на бизнеса. Необходимо е всички те да са регистрирани и да са работили в района на програмата поне 3 години.

Информационна кампания ще се проведе и в двете държави. Датите и местата на събитията ще бъдат публикувани на сайта на програмата, където са публикувани и документите за кандидатстване.

 

Остави коментар

Още новини

Старт на набирането на концепции по подхода ИТИ

На ИСУН 2020 (government.bg) са публикувани Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), финансирани от Програмите „Развитие на регионите“ (водеща, ПРР), „Конкурентоспособност и

Read More »

Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Близо 2,5 млрд. лева са предвидени за финансиране на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по ПРР 2021-2027 г. Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.,

Read More »