Указания във връзка с изпълнението на административните договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

ВАЖНО УКАЗАНИЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА  ПОДКРЕПА НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Разходите, извършени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на
проектното предложение следва да са до размера на сумите в разпоредбата на
чл. 50, ал. 2, т.2 от ЗУСЕСИФ, с изключение на разходите за трудови възнаграждения и разходите извършени при хипотезите на чл. 50, ал. 4 и ал. 5 отЗУСЕСИФ. Верифицирането на разходи в по-голям от нормативно установения размер за извършени доставки или услуги с идентичен или сходен предмет за посочения период е недопустимо.

bg16rfop002-2077-podkrepa-za-sredni-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-6

Екипът ни има готовност да Ви помогне при оценка на тези разходи като допустими и тяхното отчитане!

З а контакти и въпроси

info@cpgbulgaria.com

 

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »