Фондовете за градско развитие ще могат да отпускат оборотни средства на частни инвеститори за реализацията на проекти по ОПРР

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Финансовите посредници – Фондове за градско развитие, ще могат да отпускат кредити на частни инвеститори/ предприятия/ икономически оператори за оборотни средства за реализацията на проекти, свързани с направленията градски транспорт, зони с потенциал за икономическо развитие (индустриални зони), както и за проекти за културна и спортна инфраструктура.

Това става възможно в резултат от подписаното днес споразумение за изменение № 2 към Финансовото споразумение за подкрепата чрез нисколихвено кредитиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 между Управляващия орган на програмата и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). По този начин се увеличават възможностите за бизнеса в отговор на кризата с COVID-19.

С изменението се въвежда също намаляване на изискванията за собствено участие и обезпечение по проектите както за посочените групи, така и за крайни получатели публични органи.

Чрез гаранция, покрита със средства от ОПРР 2014-2020, се дава възможност да бъдат финансирани и проекти изцяло със средства, привлечени от Фондовете за градско развитие, като по този начин се осигурява увеличение на наличния ресурс за инвестиции и подобрена достъпност на ресурса за крайните получатели.

Облекчените условия ще бъдат прилагани в срок до 31 декември 2021 г. или 9 месеца след датата на прекратяване на извънредната епидемична обстановка в България. След изтичане на посочения срок действието на указаните изменения ще бъде преустановено.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »