100% финансиране за ИКТ решения и киберсигурност по Плана за възстановяване за МСП

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

До края на септември предстои да бъде отворена за кандидатстване втора процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за ИКТ решения и киберсигурност с общ бюджет от 30,6 млн. лв след процедурата по обществено обсъждане.

Процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Минималният и максималният размер на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е както следва:

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие

3 000 лева

20 000 лева

По схемата фирмите ще могат да внедрят модерни ИКТ решения за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

до 100 %

ВАЖНО: Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране не може да надхвърля максималния размер от 20 000 лева, посочен в т. 9 от Условията за кандидатстване, по-горе. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100%, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.

Екипът на СПГ КОНСУЛТ  БЪЛГАРИЯ  има готовност да подготви  кандидатстването по схема  при заявен интерес от Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:На етап кандидатстване

1. Да оценим допустимостта на стопанството ви да  кандидатства  за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките заложени в условията за кандидатстване
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проект, които да подадем през електронната система ИСУН от Ваше име.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За  въпроси  може да се свържите с консултантите на СПГ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД на телефон

0885 458 606, 0888 612 865 или e-mail: info@cpgbulgaria.com, cpg.consult.bg@gmail.com

Остави коментар

Още новини

Министерство на иновациите и растежа изпрати за одобрение в Брюксел програма за бизнеса за 3 млрд. лв.

Министерството на иновациите и растежа изпрати за одобрение от Европейската комисия новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Тя е продължение на приключващата ОП

Read More »