ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ЗА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БФП ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ:

 1. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ
  • ПРЕДВИДЕНИ 162 617 957 ЕВРО
  • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %
  • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.09.2022 Г.
 1. ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
  • ПРЕДВИДЕНИ 7 669 378 ЕВРО
  • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %
  • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.09.2022 Г.
 1. ИНВЕСТИЦИИ СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ В ЗС
  • ПРЕДВИДЕНИ 50 995 151 ЕВРО
  • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %
  • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 31.12.2022 Г.

ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 1. ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ
  • ПРЕДВИДЕНИ 260 000 000 ЛЕВА
  • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %
  • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.06.2022 Г.
 1. ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ИКТ РЕШЕНИЯ И КИБЕРСИГУРНОСТ
  • ПРЕДВИДЕНИ 30 600 000 ЛЕВА
  • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 100 %
  • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.06.2022 Г.
 1. ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА КОМБИНИРАНЕ НА ВЕИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ ДО 1 МЕГАВАТЧАСА
  • ПРЕДВИДЕНИ 200 000 000 ЛЕВА
  • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %
  • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.09.2022 Г.
 1. ГРАНТОВА СХЕМА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА (МСП И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОР С „ПРЕРАБОТКА“ ПО НКИД : 2008)
  • ПРЕДВИДЕНИ 200 000 000 ЛЕВА
  • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %
  • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.09.2022 Г.

ЗА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, УСЛУГИТЕ И ТЪРГОВИЯТА

 1. ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МСП И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • ПРЕДВИДЕНИ 235 200 000 ЛЕВА (45% за големи; 35% за средни и 25% за микро и малки предприятия)
  • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %
  • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.09.2022 Г.Екипът на СПГ КОНСУЛТ  БЪЛГАРИЯ  има готовност да подготви  кандидатстването по схема  при заявен интерес от Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:На етап кандидатстване

   1. Да оценим допустимостта на компанията ви да  кандидатства  за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките заложени в условията за кандидатстване
   2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проект, които да подадем през електронната система ИСУН от Ваше име.

   На етап изпълнение на проекта
   3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
   4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

   За  въпроси  може да се свържите с консултантите на СПГ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД на телефон

   0885 458 606, 0888 612 865 или e-mail: info@cpgbulgaria.com, cpg.consult.bg@gmail.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Форма за бърз контакт

Други проекти

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Нашата мисия

Ние правим най-доброто, на което сме способни.
Географските граници не са препятствие за нас.
Младите хора са нашата силна страна и енергия.