BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04

 

Подкрепа на предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от следните кодове на ниво детайлност група и клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт:

за „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;

за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;

за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90;

за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30;

за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90;

за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04;

за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21, 93.29;

за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04, които са засегнати от спад на оборота без ДДС през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с реализирания оборот без ДДС през 2019 г. се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 30 000 000 лв. за осигуряване на ликвидност за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID -19.

Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз

Краен срок: 29.11.2021 г. 16:30 ч.

Ако кандидатстването по схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа за предоставяне на безвъзмездни средства за осигуряване на ликвидност на туристически предприятия за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19” представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „СПГ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. В рамките на един работен ден ще се свържем с Вас по имейл. Ако междувременно имате въпроси, позвънете ни на телефон

0885 458 606.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Форма за бърз контакт

Други проекти

ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕМИР обявява процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

ИНВЕСТИЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“

Нашата мисия

Ние правим най-доброто, на което сме способни.
Географските граници не са препятствие за нас.
Младите хора са нашата силна страна и енергия.