ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕМИР обявява процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

ИНВЕСТИЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“

МЛАД-ФЕРМЕР - ПРСР 2022

ИКТ-ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Назад
Напред

СПГ Консулт България

СПГ Консулт България е утвърдена международна корпорация с успешен бизнес в трансграничните начинания. СПГ Консулт България предоставя професионални услуги на частни фирми.

Бизнес планиране и организиране

Изграждане на Бизнес планове и Маркетингова стратегия и Планове за продажби на фирмата. Консултации за съществуващи възможности за финансиране.

Бизнес консултиране

Разработване и управление на проекти по Оперативните програми на ЕС. Подобряване на съществуващите бизнес процеси. Стратегичеси мениджмънт.

Професионални бизнес решения

Постоянната глобална комуникация на компанията със своите партньори. Адекватни стратегически решения, базирани н аопита. Високото ниво на стратегическо партньорство.

СПГ Консулт България
“Икономика базирана на знанието”

Нашата Мисия

Компанията е създадена през 2004 г., като вече 15 години не спира да  работи за набавянето и управлението на ресурси за своите клиенти.

  • Ние правим най-доброто, на което сме способни.
  • Географските граници не са препятствие за нас.
  • Младите хора са нашата силна страна и енергия.
Как работим?

Нашата задача като бизнес консултанти е да притворим идеите и мечтите в реални проекти, водещи до конкретни резултати и бъдещи възможности за развитие на нашите клиенти.

Научете повече

Нашите Бизнес Услуги
Предлагаме конкретни изнес решения в следните направления:
  • Разработване и управление на европейски проекти
  • Стратегически бизнес решения
  • Бизнес планиране и консултиране

Научете повече

Нашият процес

Стъпка 1

Слушаме

Комуникираме с клиента за да разберем неговите нужди

Стъпка 2

Индивидуален план

Разработваме план съобразен изцяло с нуждите на клиента

Стъпка 3

Помагаме

Помагаме на клиента през целия процес на разработваме на плана

Нашата мисия

Ние правим най-доброто, на което сме способни.
Географските граници не са препятствие за нас.
Младите хора са нашата силна страна и енергия.

Клиенти и Партньори

Назад
Напред