За нас

МИСИЯ

Компанията е създадена през 2004 г., като вече 15 години не спира да  работи за набавянето и управлението на ресурси за своите клиенти.

  • Ние правим най-доброто, на което сме способни.
  • Географските граници не са препятствие за нас.
  • Младите хора са нашата силна страна и енергия.

ФИЛОСОФИЯ

СПГ Консулт България е компания, която постоянно допълва и усъвършенства своето know-how, за да може да предоставя на своите клиенти пълен пакет от бизнес решения на нужното професионално ниво. Основните параметри на този процес са:

  • Постоянната глобална комуникация на компанията със своите партньори
  • Опитът даващ способността за вземането на адекватни стратегически решения
  • Високото ниво на стратегическо партньорство

Ние споделяме и работим за реализирането на лозунга “Икономика базирана на знанието”.

СПГ Консулт България, Презентация

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Новини от СПГ Консулт България

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »