GPG Consult, Услуги за бизнеса

Нашите услуги включват: стратегическо планиране и развитие, бизнес планиране и развитие, проучвания за осъществимост и финансиране, карти за позициониране на пазара и консултации за потенциалните стратегически съюзи за проникване на пазара, ако е необходимо, маркетингови проучвания, планиране и развитие на продажбите.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Клиенти и Партньори

Назад
Напред