CPG Consulting Новини

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Южен централен район ще получи по-голямо финансиране от европейските фондове в програмния период 2021-2027 г.

Южен централен район ще получи по-голямо финансиране от европейските фондове в следващия програмен период 2021-2027 г. спрямо сегашния бюджет на програмите, които се изпълняват. 1.Пловдив ще е център на растеж в Южен

Read More »

ПРЕДВИЖДА СЕ СЪКРАЩАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Във връзка с множество запитвания от страна на кандидат-бенефициентите за хода на оценителния процес по процедура за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Оперативна програма „Иновации

Read More »

УО НА ОПИК ОДОБРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НОВИ 1058 БР. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЧТИ 8,4 МЛН.ЛВ. ПО 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 И 28 СЕСИИ НА ПРОЦЕДУРА “ПОДКРЕПА НА МИКРО-И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по следните осем оценителни сесии по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и

Read More »

Нови 2701 проектни предложения за над 21,4 млн.лв. са одобрени за финансиране по 19, 21, 23, 24 и 25 оценителни сесии на процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро-и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по следните пет оценителни сесии: – деветнадесета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-18001 до

Read More »

ПОДПИСАНИ СА НОВИ 1 589 БРОЯ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПЕТНАДЕСЕТА И ШЕСТНАДЕСЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) подписа нови 1 589 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати по петнадесета и шестнадесета

Read More »

Процедурата по наддоговаряне бе приета единодушно при първоначално заявените параметри

Процедурата по наддоговаряне по производствен капацитет бе приета единодушно при първоначално заявените параметри по време на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). „В Министерството на икономиката сме

Read More »

Фондовете за градско развитие ще могат да отпускат оборотни средства на частни инвеститори за реализацията на проекти по ОПРР

Финансовите посредници – Фондове за градско развитие, ще могат да отпускат кредити на частни инвеститори/ предприятия/ икономически оператори за оборотни средства за реализацията на проекти, свързани с направленията градски транспорт, зони с

Read More »

BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА   П О К А Н А    за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент   Главна дирекция „Европейски фондове

Read More »

Наредени са плащанията по подписаните договори за предоставяне на БФП от седемнадесета и осемнадесета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 нареди плащанията по 1471 броя сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от седемнадесета

Read More »

881 проекта за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 са предложени за одобрение

881 е броят на предложените за одобрение проектни предложения по първа оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ От 997 проектни

Read More »