CPG Consulting Новини

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Населените места от 5-те области в Южен централен район получават около 16% от бюджета на новата Програма за развитие на регионите

Населените места в Южен централен район за планиране ще получат около 16% от целия ресурс на инструмента за интегрирани териториални инвестиции по новата Програма за развитие на регионите /ПРР/ в периода до

Read More »

1 184 проектни предложения за над 9,4 млн. лв. са одобрени за финансиране от 1 до 28 оценителни сесии по процедура BG16RFOP002-2.073

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии от 1-ва до 28-ма по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на

Read More »

Конференция „България – новата топ ниършоринг дестинация“

Българска агенция за инвестиции /БАИ/ и петнадесет Двустранни търговски и индустриални камари съвместно организират на 28 януари 2021 г., под патронажа на Министерство на икономиката (МИ) международна видеоконференция за представяне на България

Read More »

За първи път в България се отваря мярката за информиране в лозаро-винарския сектор

На 15 февруари 2021 г. започва прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Мярката се прилага за първи път в България. Заявления

Read More »

301 проектни предложения за над 2,3 млн. лв. са одобрени за финансиране!

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на

Read More »

От 1 февруари стартира прием по мярката за инвестиции във винарските предприятия

От 1 февруари стартира прием по мярката за инвестиции във винарските предприятия В полза на кандидатите ДФЗ изготви анализ и обобщи най-често допусканите грешки От 1 февруари отваря първия прием за 2021

Read More »

142 проектни предложения за над 1,1 млн. лв. са одобрени за финансиране от 22 от 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на

Read More »

Стартира процесът по договаряне по процедура за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК

Управляващият орган (УО) на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира изпращането на уведомленията-покани до одобрените за финансиране кандидати, чиито проекти са включени в публикуваните списъци на предложените за финансиране проектни

Read More »

Увеличавана на бюджета по процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077)

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077): –      По процедурата са подадени общо 1 932 проектни предложения, от които 37 броя кандидати са подали повече от едно проектно

Read More »

На вниманието на микро-, малките и средните предприятия, чиято дейност е засегната от въведените в страната временни противоепидемични мерки

На вниманието на микро-, малките и средните предприятия, чиято дейност е засегната от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,  Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г.

Read More »

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕОЦЕНЕНИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Във връзка с предприетите от страна на Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) действия по изменение на Условията за кандидатстване и изпълнение по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и

Read More »