ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ № BG16FFPR003-2.001-0068 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА НА СРЕДНА ГОРА И СРЕДНА СТАРА ПЛАНИНА“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Обществените обсъждания на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“, с водещ партньор – община Карлово, ще се проведат както следва:

– 11.03.2024 от 10:00 ч. – гр. Карлово, зала „Васил Караиванов“, ул. „Петко Събев“ №1

– 11.03.2024 от 14:00 ч. – гр. Брезово, зала в община Брезово,
ул. „Георги Димитров“ 25

– 21.03.2024 от 10:00 ч. – гр. Хисаря, зала в община Хисаря, ул. „Генерал Гурко“ 14

Резюме на Концепцията:

Целевата територия обхваща предимно планински район на Средна гора и Средна Стара планина. Настоящата концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ се фокусира върху структурирането на два стълба на местната икономика – стимулиране на инвестициите в индустриални паркове и в устойчиво развитие на туризма в целевата територия. И четирите общини разполагат с впечатляващ ресурс от недвижимо културно и природно наследство. Предвижда се насърчаване на културно-историческия туризъм, спа туризма и екотуризма.

Концепцията за ИТИ има за цел да се оползотвори оптимално местния потенциал за активизиране на икономическата активност и устойчивото интегрирано развитие на съседни общини в 2 региона за планиране чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между общините Карлово, Троян, Хисаря и Брезово и заинтересовани страни от частния и гражданския сектор. В нея са интегрирани взаимосвързани, допълващи и надграждащи се помежду си инфраструктурни интервенции, като същевременно се комбинират с подходящи меки мерки в сектора на неформалното образование.

Концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове:

– Програма “Развитие на регионите” 2021 – 2027 – 13 проектни идеи;

– Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 – 1 проектна идея.

Концепцията прилага интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – публични органи (общини, АПИ), икономически оператор (НКИЗ ЕАД), юридическо лице с нестопанска цел (фондация Смокиня).

Моля да попълните онлайн анкетата за КИТИ „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“ на следния линк:  https://forms.gle/Ce8zqMBsXuVtZbwr7

Остави коментар

Още новини

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ № BG16FFPR003-2.001-0068 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА НА СРЕДНА ГОРА И СРЕДНА СТАРА ПЛАНИНА“

Обществените обсъждания на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“,

Read More »

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ № BG16FFPR003-2.001-0012 – „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО, ИКОНОМИЧЕСКО, УСТОЙЧИВО И НИСКО ВЪГЛЕРОДНО РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Концепция за ИТИ за осигуряване на интегрирано, икономическо, устойчиво и ниско въглеродно развитие на Тракия Икономическа

Read More »

Списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Южен централен регион (ЮЦР)

Публикувани са списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Южен централен регион (ЮЦР) на основание Процедурните правила на регионалните съвети за развитие (РСР) за изпълнение на функциите

Read More »