Населените места от 5-те области в Южен централен район получават около 16% от бюджета на новата Програма за развитие на регионите

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Населените места в Южен централен район за планиране ще получат около 16% от целия ресурс на инструмента за интегрирани териториални инвестиции по новата Програма за развитие на регионите /ПРР/ в периода до 2027 г. Ресурсът включва и по 10% от бюджетите на останалите европейски програми, за да се изпълняват комплексно проектните намерения без делене на общините на градски и селски. Пловдив, като център на растеж в района, ще получи финансиране и по мярката за градско развитие на новата ПРР, като заедно с Бургас и Стара Загора ще бъде включен в обособен клъстърен бюджет за изпълнение на инвестиционни проекти. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова по време на първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, което се проведе онлайн.

Регионалните съвети за развитие ще имат важна роля при преселекцията на проектите с европейско финансиране и изпълнението на интегрираните мерки, свързани със спецификата на територията. „Поставяме фундаментите за прилагането на новия модел на регионалната политика. Заедно и в партньорство трябва да работим за намаляване на дисбалансите на териториите, както междурегионално, така и вътрешно регионално“, посочи Деница Николова. Регионалните съвети за развитие са стъпка в посока децентрализацията при управлението на европейските средства, а чрез укрепването на капацитета им, в бъдеще, ще се търси възможност за поетапно делегиране на повече отговорности, включително цялостно управление на процеса по изпълнение на проектите с европейско финансиране, коментира тя. „Развитието на регионите и териториите трябва да обхваща комплексно всички източници на финансиране, за да намаляваме дисбалансите“, подчерта регионалният заместник-министър.

Новост в изпълнението на програмите в програмния период до 2027 г. са интегрираните териториални инвестиции на национално ниво, което означава, че инвестиционният процес трябва да бъде съобразен с нуждите и спецификата на територията, както и с позицията на ръководствата на малките, по-големите населени места и населението. Така ще се търси най-правилният баланс по отношение на инвестициите, които ще се изпълняват в района. Основен принцип в новия подход е партньорството, а всички заинтересовани страни трябва да бъдат въвлечени при идентифицирането на проектите.

Ролите и функциите на регионалните съвети за развитие не са маловажни при избора на инвестициите с европейско финансиране и ще разчитаме на сътрудничество и отговорност, защото от решенията ще зависят инвестициите по всички европейски програми, както и тези за трансгранично и транснационално сътрудничество. Предстои  важна задача за развитието на територията на страната и районите.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »