Нова процедура за подпомагане по ОПИК за МСП!!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

В рамките на средствата от първия транш, които се очакват по линия на  Инициативата на ЕК (REACT-EU), по ОПИК е предвидено през първата половина на 2021 г. да бъдат обявени процедури за хоризонтална подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 под формата на оборотен капитал на МСП на стойност 211 379 100 лв. За целта е подготвено изменение на оперативната програма, което е одобрено с Решение № 141/19.02.2021 г. на Министерския съвет и е предварително съгласувано с Европейската комисия.

Първата такава процедура, която ще бъде изпълнявана със средства по REACT-EU е процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

–        отворена за кандидатстване на 22.02.2021 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.30 ч. на 15.03.2021 г.

– Към 11.03.2021 г  са подадени общо 5 015 проектни предложения по процедурата на обща стойност на подадените проектни предложения 250 750 000.00 лв.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »