Отворен е приемът на проекти за изграждане на зелена инфраструктура по Програма Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отвори прием на проектни предложения по приоритет 1 на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония. Тя е на стойност 4.5 млн. евро и е насочена към инвестиции в опазване на природата, биоразнообразието, зелената инфраструктура и намаляване на замърсяването. Проектите трябва да са в областта на развитието на зелена инфраструктура в градските и крайградските райони.

Сред допустимите дейности са различни видове озеленяване – на сгради, алеи, паркове, градинки, междублокови пространства и оформяне на „зелени“ шумозащитни прегради. Ще се подкрепя и разработването на нови инструменти в опазването на биоразнообразието и обмяната на опит между заинтересованите страни в тази област.

Кандидатите могат да са обществени или неправителствени организации, както и университети, академични, образователни и обучителни институции от областите Кюстендил и Благоевград и от Североизточния, Източния и Югоизточния район за планиране в Република Северна Македония.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 септември 2023 г.

За кандидатите предстои да бъде проведена информационна кампания в България и Република Северна Македония. Датите и местата на събитията ще бъдат обявени на сайта на програмата: www.ipa-cbc-007.eu.

Пълният пакет за кандидатстване е публикуван на: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/2021-2027-news/otvorena-pokana-za-nabirane-na-investicionni-proekti-po-prioritet-1-po-zelen.

Остави коментар

Още новини

Старт на набирането на концепции по подхода ИТИ

На ИСУН 2020 (government.bg) са публикувани Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), финансирани от Програмите „Развитие на регионите“ (водеща, ПРР), „Конкурентоспособност и

Read More »

Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Близо 2,5 млрд. лева са предвидени за финансиране на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по ПРР 2021-2027 г. Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.,

Read More »