Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Инвестицията има за цел да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове. Инвестицията се основава на реформа 1 (К3.Р1): Нормативна уредба с оглед на привличането на промишлени инвестиции и развитието на промишлени екосистеми.

Общият максимален бюджет на инвестиция К3.И1 възлиза на 216,5 млн. лв. от МВУ, от които 212 500 000 лв. са предназначени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на допустими кандидати.

Максимален размер на безвъзмездно финансиране за индивидуален проект е до 40 млн. лв. без ДДС.

Инвестицията ще се финансира под формата на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за цялостно или частично изграждане на нови или довършване/разширяване/обновяване/реконструкция на съществуващи елементи на техническа (довеждаща и вътрешна), екологична (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили) и иновативна (научноизследователска) инфраструктура в индустриалните райони (зони), паркове и подобни (сходни) територии.

Проектът на Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение на инвестицията ще бъдат публикувани за обществено обсъждане до края на настоящата година.

Остави коментар

Още новини

Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Инвестицията има за цел да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване

Read More »

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения”

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане първата процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели по

Read More »