301 проектни предложения за над 2,3 млн. лв. са одобрени за финансиране!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по следните девет оценителни сесии:

– 28-ма сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-27001 до BG16RFOP002-2.073-27623 вкл., по която  се предлагат за одобрение 21 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 156 757,94 лева;

– 27-ма сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-26001 до BG16RFOP002-2.073-27000 вкл., по която се предлагат за одобрение 23 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 170 083,27 лева;

– 26-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-25001 до BG16RFOP002-2.073-26000 вкл., по която се предлагат за одобрение 57 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 465 082,60 лева;

– 25-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-24001 до BG16RFOP002-2.073-25000 вкл., по която се предлагат за одобрение 40 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 301 063,39 лева;

– 24-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-23001 до BG16RFOP002-2.073-24000 вкл., по която се предлагат за одобрение 24 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 214 778,97 лева;

– 23-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-22001 до BG16RFOP002-2.073-23000 вкл., по която се предлагат за одобрение 34 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 276 568,50 лева;

– 22-ра сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-21001 до BG16RFOP002-2.073-22000 вкл., по която се предлагат за одобрение 27 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 183 207,09 лева;

– 21-ва сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-20001 до BG16RFOP002-2.073-21000 вкл., по която се предлагат за одобрение 45 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 342 725,36 лева;

– 20-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-19001 до BG16RFOP002-2.073-20000 вкл., по която се предлагат за одобрение 30 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 240 492,51 лева.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените девет оценителни сесии е 301 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 2 350 759,63 лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма и 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата – https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.

Остави коментар

Още новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за

Read More »

Близо 250 млн. лв. са осигурени през различни програми за последните месеци за т.нар. Големи малки компании

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.

Read More »